Trang Tham Khảo Ngành Du Lịch

A. CƠ SỞ DỮ LIỆU

1. Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến
http://www.vjol.info

2. Cơ sở dữ liệu chỉ mục Báo, Tạp chí Việt Nam ProQuest Central
http://www.il.proquest.com/pqdweb

B. WEB HỮU ÍCH

1. Cơ quan quản lý, viện nghiên cứu trong nước
- http://www.cinet.gov.vn/ – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- http://www.vietnamtourism.gov.vn – Tổng cục Du lịch Việt Nam
- http://www.itdr.org.vn/vi/default.vdl – Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
- http://www.dulichvn.org.vn – Trang thông tin chính thức giới thiệu về du lịch Việt Nam
- www.mangdulich.com – Website thông tin đầy đủ về du lịch Việt nam
- http://www.congdulich.com
- http://www.vtr.org.vn/ – Vietnam tourism review (Tạp chí Du lịch)

- http://www.baodulich.com/ Báo Du lịch
- http://www.meetingsvietnam.com – MICE club Vietnam

2. Website nước ngoài
- http://www.unwto.org/index.php – World tourism organization
- http://www.ttra.com/ – Travel & Tourism Research Association
- http://www.tourism-economics.net/ – International Association of Tourism Economics
- http://www.geog.nau.edu/igust/asiatour/research.html Asia Tourism Research Links
- http://www.tia.org/index.html – U.S. Travel Association
- http://www.jnto.go.jp/ – Japan national tourism organization
- http://www.pata.org/patasite/index.php?id=1804 – Pacific Asia Travel association
- http://www.ittfa.org/ – International Tourism Trade Fairs Association
- http://www.traveldailynews.com/ – Tourism Portal
- http://www.waksberg.com/research.htm Tourism research links

3. Website lịch sử – văn hóa
- http://www.vanhoahoc.com
- http://www.vae.org.vn – Hội dân tộc học Việt Nam
- http://www.vanhoanghethuat.org.vn
- http://www.vae.org.vn/ – Hội Dân tộc học Việt Nam
- http://www.viethoc.org/ – Viện Việt học:
- www.lichsuvietnam.vn
- http://lichsuvn.info/ – Diễn đàn lịch sử Việt Nam
- http://www.baotanglichsu.vn/ – Bảo tàng lịch sử Việt Nam (Bộ Văn hóa , Thể thao và Du lịch)
- http://www.europeana.eu/portal/ – Thư viện điện tử văn hóa châu Âu
- http://www.wdl.org/en/ – Thư viện điện tử Thế giới
- http://international.loc.gov/intldl/intldlhome.html – Cổng thông tin Văn hóa thế giới

4. Website du lịch trong nước
- http://www.webdulich.com/ – Cẩm nang du lịch
- http://holan.tblnewhomes.com/index.htm – Du lịch sinh thái
- http://www.vietnamtravelindex.com – Vietnam travel Directory, Index of Tour operators, Hotel, Resorts, landscapes, travel agents [ Tiếng Anh]
- http://www.vietnamhotels.org – Danh sách các khách sạn trong toàn nước Việt Nam
- http://www.visitingvietnam.com/ – Tin du lịch Việt Nam

5. Các trang địa phương
- http://www.dalat.gov.vn – Đà Lạt
- http://www.binhthuantoday.com – Trang thông tin Bình Thuận
- http://www.binhthuantourism.com.vn – Du lịch Bình Thuận
- http://www.tourism.hochiminhcity.gov.vn/ – Du lịch TP.HCM
- http://www.hoianworldheritage.org/ – Du lịch Hội An
- http://www.bachma.vnn.vn – Vườn Quốc Gia Bạch Mã Làng nghề truyền thống Hội An
- http://www.hoianhandicraft.com
- http://www.halong.com Vịnh Hạ Long – Quảng Ninh
- http://www.chaudocnet.com Châu Đốc
- http://www.muineonline.t2u.com Mũi Né Online – Lâm Trường Duy Nhiên Webmaste
- http://vanhoaviet.com.vn Du lịch Văn hoá Việt
- http://teltic.vnn.vn/khanhhoa Ngân hàng dữ liệu Khánh Hòa
- http://www.mientrung.com – Miền Trung xưa & nay

C. LIÊN KẾT THAM KHẢO:

Nguồn tài nguyên trên Internet, các bộ sưu tập website của Thư viện các trường Đại học nước ngoài.
- http://www.csupomona.edu/~library/websites/websites_hospitality.html – Hospitality related website collection by Cal Poly Pamona.
- http://library.jwu.edu/research/websites/travel_gen.htm Travel/Tourism – General resources (Johnson and Wales Library)
- http://www.hotelschool.cornell.edu/research/library/tools/links/ – Hospitality useful links (Cornel University- School of Hotel Administration).
- http://www.hawaii.edu/emailref/subject_guides/tim/index.html – Travel industry management, Internet Resources ( University of Hawaii at Manoa Library).
- http://www.cbd.int/tourism/websites.shtml – Websites related to Sustainable Tourism Development.
- www.glib.hcmuns.edu.vn/bantin/bt106/Bai4.pdf – Nguồn thông tin miễn phí trên Internet (Thự viện Đại học KHTN TP. HCM).
- http://library.hut.edu.vn/index.php/component/content/article/9-tai-nguyen-dien-tu/75-csdldientutructuyen – Thư viện Trường đại học bách khoa Hà Nội.
- http://lib.hui.edu.vn/?tab=pub&show=art&id=6B21CD00-B7E8-46E4-BAAC-EACF3A159EB9 – Danh bạ Website theo chủ đề (Thư viện Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM).
- http://www.lrc.ctu.edu.vn/Find/edatabase.aspx – Trung tâm học hiệu, Đại học Cần Thơ.