Thông báo: Về việc ngưng phục vụ kho sách tham khảo để thực hiện công tác kiểm kê tài liệu

     THÔNG BÁO

Về việc ngưng phục vụ kho sách tham khảo

để thực hiện công tác kiểm kê tài liệu

Kính gửi: Quý Thầy/cô và toàn thể các em sinh viên.

Căn cứ vào thông báo nghỉ Tết Nguyên Đán đón xuân Đinh Dậu 2017 của Nhà trường: thời gian nghỉ Tết từ ngày 20/01/2017 đến hết ngày 12/02/2017.

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Thư viện năm học  2016 – 2017.

Để thực hiện công tác kiểm kê, bảo quản và sửa chữa tài liệu của Trung Tâm TT – TV định kỳ 2 lần/năm.

Trung tâm Thông tin – Thư viện xin gửi thông báo về việc ngưng phục vụ kho sách tham khảo: thời gian từ ngày 16/01/2017 đến hết ngày 20/01/2017.

Trong quá trình kiểm kê, Thư viện vẫn nhận trả tài liệu từ bạn đọc. Đề nghị bạn đọc còn đang mượn tài liệu của thư viện tới Quầy lưu hành tài liệu hoàn tất thủ trả trước thời gian nghỉ Tết.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của bạn đọc!

KT. PHÓ GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký) 

Đồng Thị Thanh Thoan