Thông báo Về việc thay đổi Thời gian làm việc của Trung tâm Thông tin – Thư viện

thongbao

 

 

Trung tâm Thông tin – Thư viện xin thông báo thay đổi thời gian mở cửa phục vụ Bạn đọc bắt đầu từ ngày 11/05/2016 như sau:

- Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6: Mở cửa từ 7h30 đến 20h00;

- Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7: Mở cửa từ 7h30 đến 16h30.

Trân trọng!