Thông báo về việc tạm ngưng phục vụ bạn đọc

          Để phục vụ cho lễ tốt nghiệp, Trung tâm thông tin – Thư viện sẽ tạm ngưng phục vụ bạn đọc thời gian cụ thể như sau:

  • Thời gian ngưng phục vụ: Từ ngày 16/6/2017 đến hết ngày 16/6/2017
  • Thời gian mở cửa phục vụ trở lại: Ngày 17/6/2017
          Vậy Thư viện xin thông báo để quý thầy, cô, các bạn sinh viên được biết.

          Trân trọng!