THÔNG BÁO DÙNG CƠ SỞ DỮ LIỆU

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng tài liệu phục vụ học tập, nghiên cứu của sinh viên, Trung tâm TT – TV đã làm thủ tục mua quyền truy cập trực tuyến đối với 02 CSDL: Springer và IEEE Xplore tại địa chỉ http://cesti.gov.vn/
Sinh viên có nhu cầu sử dụng vui lòng gửi thông tin đăng ký cấp tài khoản và mật khẩu truy cập cho Thư viện qua Email Thư viện: thuvien@dntu.edu.vn, với các thông tin:
- Họ và tên
- Mã sinh viên
- Mã lớp
Sau 02 ngày kể từ ngày gửi thông tin đăng ký sử dụng, Thư viện sẽ gửi thông tin tài khoản đăng nhập và sử dụng CSDL và hướng dẫn sử dụng cho các bạn nhé!
Ngoài ra, đối với các CSDL khác như: Proquest, ScienceDirect, Derwent Innovation bạn đọc có yêu cầu tài liệu xin gửi: Tên tài liệu hoặc Link tải tài liệu về Thư viện để được hỗ trợ cung cấp.
Chúc các bạn luôn vui vẻ  :-D  và thành công.