Thời Gian Phục Vụ

 

Thư viện mở cửa phục vụ các ngày trong tuần (trừ Chủ nhật và ngày Lễ):

- Thứ 2, thứ 4, thứ 6: Mở cửa từ 7 giờ 30 đến 20 giờ 00

- Thứ 3, thứ 5, thứ 7: Mở cửa từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

ThoiGianPhucVu