Thời Gian Phục Vụ

 

Thư viện mở cửa phục vụ các ngày trong tuần (trừ Chủ nhật và ngày Lễ):

- Thứ 2, thứ 4, thứ 6: Mở cửa từ 7 giờ 30 đến 20 giờ 00

- Thứ 3, thứ 5, thứ 7: Mở cửa từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30

- Ngoài thời gian phục vụ theo quy định, Thư viện còn phục vụ mở cửa tăng thêm giờ trong các kỳ thi của Nhà trường đến 20h hàng ngày (Trừ ngày nghỉ Lễ và Chủ nhật).

ThoiGianPhucVu