QUY ĐỊNH VÀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH - SỬ DỤNG THƯ VIỆN – (Dành cho sinh viên)

Nhằm Xây dựng, đẩy mạnh văn hóa đọc trong Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai và nâng cao hiệu quả dạy – học theo phương pháp dạy học tích cực. Trung tâm Thông tin – Thư viện Xây dựng Quy định và chính sách khuyến khích Sử dụng thư Thư viện – Dành cho sinh viên. Thân mời các bạn xem tại đây:

Chinh sach khuyen khich su dung thu vien

Trân trọng!