In Ấn, Photocopy

Thời gian phục vụ:
Từ thứ 2 đến thứ 7: Mở cửa từ 7h đến 21h
Các dịch vụ:
- In tài liệu
- Photocoppy sách, tài liệu ……
- Scan
- Ép plastic
Photocopier Bảng giá dịch vụ:
- In trắng đen: 300đ/tờ.
- In màu khổ A4: 3000đ/tờ.
- Photocopy: 200đ/tờ.
- Scan: 500đ/ tờ.
- Ép plastic: 8000đ/ tờ A4.
Sinh viên có nhu cầu liên hệ tại quầy lưu hành tài liệu hoặc gửi qua email: thuvien@dntu.edu.vn