In Ấn, Photocopy

Thời gian phục vụ:

Từ thứ 2 đến thứ 7: Mở cửa từ 7h đến 21h

Các dịch vụ:

- In tài liệu

- Photocoppy sách, tài liệu ……

- Scan

- Ép plastic

Photocopier

Bảng giá dịch vụ:

- In trắng đen: 300đ/tờ.

- In màu khổ A4: 3000đ/tờ.

- Photocopy: 200đ/tờ.

- Scan: 500đ/ tờ.

- Ép plastic: 8000đ/ tờ A4.

Sinh viên có nhu cầu liên hệ tại quầy lưu hành tài liệu hoặc gửi qua email: thuvien@dntu.edu.vn