Phòng trao đổi học thuật

Quy định phòng trao đổi học thuật

  • Chỉ sử dụng phòng  làm phòng trao đổi học thuật. Không sử dụng làm phòng họp, phòng báo cáo tiểu luận, khoá luận,…
  • Chấp hành sự sắp xếp phòng trao đổi học thuật của nhân viên thư viện. Kiểm tra tài sản và thiết bị phòng thảo luận trước khi nhận phòng. Trong quá trình học tuyệt đối không xâm hại các thiết bị và tài sản trong phòng trao đổi học thuật của nhóm mình. Nếu tài sản phòng thảo luận bị hư hại, nhóm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Không mang đồ ăn vào phòng thảo luận.
  • Nhóm học không quá 10 người (Trường hợp nhiều hơn 10 thành viên vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo để đăng ký lớp học).
  • Thực hiện quy định 9h mới sử dụng máy lạnh trong phòng trao đổi học thuật.
  • Thời gian sử dụng phòng trao đổi học thuật: sáng từ 7h15′ đến 11h, chiều từ 13h đến 17h. Vào các ngày thư viện phục vụ buổi tối bạn đọc có thể đăng ký phòng trao đổi học thuật từ 13h đến 20h.

IMG_3076

Quy trình sử dụng phòng trao đổi học thuật

  1. Xuất trình thẻ thư viện, trưởng nhóm đại diện cho nhóm tiến hành đăng ký phòng trao đổi học thuật tại quầy lưu hành tài liệu.
  2. Nhận phòng trao đổi học thuật
  3. Khi trao đổi học thuật xong,  Bạn đọc ghép ghế, tắt hết các thiết bị điện trong phòng
  4. Tiến hành trả phòng cho CBTV và nhận lại thẻ.