Phòng học nhóm

Quy định phòng học nhóm

  • Chỉ sử dụng phòng học nhóm làm phòng thảo luận nhóm. Không sử dụng làm phòng họp, phòng báo cáo tiểu luận, khoá luận,…
  • Chấp hành sự sắp xếp phòng học nhóm của nhân viên thư viện. Kiểm tra tài sản và thiết bị phòng học nhóm trước khi nhận phòng. Trong quá trình học tuyệt đối không xâm hại các thiết bị và tài sản trong phòng học của nhóm mình. Nếu tài sản phòng học bị hư hại, nhóm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Không mang đồ ăn vào phòng học nhóm.
  • Nhóm học không quá 10 người (Trường hợp nhiều hơn 10 thành viên vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo để đăng ký lớp học).
  • Thực hiện quy định 9h mới sử dụng máy lạnh trong phòng học.
  • Thời gian sử dụng phòng học: sáng từ 7h15′ đến 11h, chiều từ 13h đến 17h. Vào các ngày thư viện phục vụ buổi tối bạn đọc có thể đăng ký phòng học từ 13h đến 21h.

IMG_3076

Quy trình sử dụng phòng học nhóm

  1. Xuất trình thẻ thư viện, trưởng nhóm đại diện cho nhóm tiến hành đăng ký phòng học nhóm tại quầy lưu hành tài liệu.
  2. Nhận phòng học nhóm
  3. Khi học nhóm xong, ghép ghế, tắt hết các thiết bị điện trong phòng
  4. Tiến hành trả phòng cho CBTV và nhận lại thẻ.