Nội quy phòng Học nhóm và Hội thảo

Quy định phòng Học nhóm – Hội thảo

  • Chỉ sử dụng phòng  làm phòng học nhóm – hội thảo. Không sử dụng làm phòng họp, phòng báo cáo tiểu luận, khoá luận,…
  • Chấp hành sự sắp xếp phòng học nhóm – hội thảo của nhân viên thư viện. Kiểm tra tài sản và thiết bị trong phòng trước khi nhận phòng. Trong quá trình học tuyệt đối không xâm hại các thiết bị và tài sản trong phòng học nhóm – hội thảo của nhóm mình. Nếu tài sản phòng học nhóm – hội thảo bị hư hại, nhóm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Không mang đồ ăn vào phòng học nhóm – hội thảo.
  • Nhóm học tối thiểu 5 người và tối đa không quá 12 người.
  • Thực hiện quy định 9h00 mới sử dụng máy lạnh trong thư viện.
  • Thời gian sử dụng phòng học nhóm – hội thảo : sáng từ 7h30′ đến 11h15′, buổi chiều thứ 2, 4, 6 từ 13h00 đến 16h15′, buổi chiều thứ 3, 5, 7 có thể đăng ký phòng học nhóm từ 13h00 đến 19h45′.

IMG_3076

Quy trình sử dụng phòng Học nhóm – Hội thảo

  1. Xuất trình thẻ thư viện, trưởng nhóm đại diện cho nhóm tiến hành đăng ký phòng học nhóm tại quầy lưu hành tài liệu.
  2. Nhận phòng học nhóm.
  3. Khi đã học nhóm xong, bạn đọc ghép ghế, tắt hết các thiết bị điện trong phòng.
  4. Tiến hành trả phòng cho CBTV và nhận lại thẻ.