Phòng Đọc

KHO SÁCH ĐƯỢC TỔ CHÚC THEO HÌNH THỨC KHO MỞ NÊN BẠN ĐỌC ĐƯỢC PHÉP TỰ DO LỰA CHỌ SÁCH TRÊN GIÁ KỆ.

   1. Tra tìm tài liệu qua OPAC để xác định vị trí tài liệu cần tìm

DSC02567

   2. Vào kho lấy tài liệu trên giá

DSC02571

   3. Mang tài liệu qua phòng đọc

Dang ky muon tai lieu

   4. Đọc xong trả tài liệu tại Quầy lưu hành tài liệu