Bài trích: Tạp chí Cơ khí số 11/2016

Tập trung chính sách để phát triển công nghiệp ô tô/ Phan Thu// Tạp chí cơ khí Việt Nam.- Số 11/2016.- Tr. 8 – 10. Tóm tắt: Một câu hỏi nhận được nhiều sự quan tâm là cần làm gì

Bài trích: Tạp chí giáo dục số 396 kì 2 tháng 12/2016

  Bài trích: Tạp chí giáo dục số 396 kì 2 tháng 12/2016 Một số định hướng về cơ cấu tổ chức phục vụ công tác quản lí việc xây dựng, nghiên cứu chương trình giáo dục phổ thông mới

Giới thiệu sách: Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Quyển 3)

Tác giả :Tập thể tác giả Nhà xuất bản: NXB Kinh Tế TPHCM Năm xuất bản: 2015 Kích thước: 19 x 27cm Số trang :336.; Lưu trữ tại Thư Viện: Kho sách tham khảo => Kệ: kế toán tài chính

Công tác chấm giải cuộc thi “Thư viện trong tôi”

Trải qua hai tháng phát động cuộc thi “Thư viện trong tôi” đã có rất nhiều các tác phẩm dự thi từ bạn đọc gửi tới ban tổ chức. Các tác phẩm dự thi bao gồm bài viết cảm nhận,

Bài trích: Tạp chí Kế toán – Kiểm Toán số 11.2016

1.Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên Thành công và đổi mới/PGS.TS Đặng Văn Thanh// Tạp chí Kế toán & Kiểm toán – Số 11/2016 – Tr. 2-5

Trung tâm Thông tin – Thư viện tặng Giáo trình phục vụ học tập cho sinh viên DNTU

Nằm trong chương trình tặng sách giáo trình cho sinh viên tham khảo để nâng cao trình độ chuyên môn. Bạn hãy liên hệ QUẦY LƯU HÀNH TÀI LIỆU của Thư viện để được nhận sách nhé! Bạn là SINH

Bài trích: Tạp chí Kinh tế và phát triển số 224 tháng 12/2016

 Kinh tế Việt Nam 2016 và một số khuyến nghị chính sách thúc đẩy tăng trưởng 2017/Đào Văn Hùng// Kinh tế và phát triển .- Số 224/2016 .- Tr. 2 – 10 Tóm tắt: Năm 2016 là năm bắt đầu một

Bài trích: The Saigon Time Weekly No.1316

Say no to poor nutritions meals for workers/ Nguyen Duoc// The saigon time weekly. No 1316/ 2016.-Tr. 4. Possible Scenarios for Vietnamese Businesses/ Duc Tam// The saigon time weekly. No 1316/ 2016.-Tr. 12 – 13. Summary: The world is changing

Bài trích: The Saigon Time Weekly No.1315

The caterers group – success story built on passion/ Le Minh Tien// The saigon time weekly. No 1315/ 2016.-Tr. 3 – 4. Summary: The catering service industry is witnessing a new are of advancement in both quality and scale. Having

Bài trích: The Saigon Time Weekly No.1314

 1.       Standard Chartered CFO’s Upbeat About Vietnam/ Hong Phuc// The Saigon Times Weekly – No 1314/ 2016. Tr. 12 – 13. Summary: Andy Halford, Group CFO and Group Executive Director of Standard Chartered Bank, expressed positive confidence in and long-term