Nội Quy Thư Viện

I- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Thư viện (TV) mở phục vụ:
Thứ 2, 4, 6: Mở cửa phục vụ từ 7h30’ đến 20h00’
Thứ 3, 5, 7: Mở cửa phục vụ từ 7h30’ đến 16h30’
Thời gian thi học kỳ, tùy theo nhu cầu thực tế, TV sẽ tăng thời gian phục vụ bạn đọc và sẽ có thông báo cụ thể.
Điều 2: Sinh viên, cán bộ, giảng viên Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai được quyền sử dụng các dịch vụ của TV theo quy định của Trường.
Điều 2. Thẻ Sinh viên, thẻ cán bộ, giảng viên là thẻ TV. Bạn đọc có trách nhiệm bảo quản thẻ, không cho người khác mượn thẻ và không sử dụng thẻ của người khác.
Điều 3. Trang phục nghiêm túc khi vào TV. Giữ gìn vệ sinh chung, giữ trật tự và tuyệt đối không mang chất gây cháy nổ, không hút thuốc, mang đồ ăn, thức uống trong khu vực TV.
Điều 4. Xuất trình thẻ, gửi đồ tại tủ đựng đồ cá nhân (tiền, thẻ xe, vật dụng có giá trị bạn đọc tự bảo quản, TV không chịu trách nhiệm nếu xảy ra mất mát, hư hỏng).
Điều 5. Bạn đọc phải tuân thủ sự hướng dẫn của nhân viên TV.
II- NỘI QUY PHÒNG ĐỌC
Điều 6. Kiểm tra số lượng và tình trạng tài liệu trước khi đọc. Số lượng tài liệu đọc tại phòng đọc không quá 02 cuốn/1lần. Đọc xong bạn đọc trả tài liệu tại quầy lưu hành.
III- NỘI QUY MƯỢN SÁCH
Điều 7. Số lượng và thời hạn mượn tài liệu tuỳ thuộc vào từng đối tượng bạn đọc:
* Đối với bạn đọc là học sinh, sinh viên trường Đại học Công nghệ Đồng Nai:
- Tài liệu mượn tối đa là 2 cuốn; Thời gian mượn là 07 ngày.
- Quá thời hạn trên, nếu có nhu cầu sử dụng tiếp, bạn đọc đến TV làm thủ tục gia hạn được thêm 02 ngày và không quá 02 lần.
* Đối với bạn đọc là cán bộ, giảng viên trường Đại học Công nghệ Đồng Nai:
- Tài liệu mượn tối đa là 3 cuốn; Thời gian mượn là 14 ngày.
- Quá thời hạn trên, nếu có nhu cầu sử dụng tiếp, bạn đọc đến TV làm thủ tục gia hạn được thêm 05 ngày và không quá 02 lần.
IV- NỘI QUY PHÒNG BÁO – TẠP CHÍ
Điều 8. Số lượng báo – tạp chí mượn đọc không quá 02 cuốn/1lần. Đọc xong bạn đọc đặt tại vị trí quy định rồi mới lấy cuốn mới.
V- NỘI QUY KHU VỰC NGHIÊN CỨU
Điều 9. Khu vực nghiên cứu dùng để cho sinh viên, giảng viên, tự học tập, nghiên cứu khoa học. Được trang bị máy tính để tìm kiếm, download tài liệu điện tử trên cơ sở dữ liệu của Trường hay trên Internet. Sử dụng vào mục đích học tập, nghiên cứu, không sử dụng vào mục đích khác. Trong quá trình học tuyệt đối không xâm hại các tài sản và thiết bị trong khu vực nghiên cứu.
Điều 10. Chỉ được sử dụng máy tính để khai thác các trang mạng sử dụng vào mục đích học tập nghiên cứu, sử dụng các phần mềm phục vụ cho mục đích học tập và nghiên cứu khoa học. Nghiêm cấm việc phá hoại máy tính, hệ thống mạng và nội dung thông tin của Thư viện.
VI- NỘI QUY PHÒNG HỌC NHÓM – HỘI THẢO
Điều 11. Đại diện nhóm xuất trình thẻ sinh viên tiến hành đăng ký sử dụng phòng học nhóm – hội thảo tại quầy lưu hành tài liệu.
Điều 12. Chấp hành sự sắp xếp phòng của nhân viên TV. Trong quá trình học tuyệt đối không xâm hại các thiết bị và tài sản trong phòng của nhóm mình. Nếu tài sản phòng học bị hư hại, nhóm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
VII- NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ BẢO QUẢN TÀI LIỆU, TÀI SẢN, KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
Điều 13. Tuân thủ luật bản quyền khi sử dụng tài liệu của Thư viện. Không được sao chụp trái phép các tài liệu của Thư Viện.
Điều 14. Tuyệt đối không mang tài liệu ra khỏi TV khi chưa qua thủ tục mượn. Không tráo đổi, cắt xén, đánh dấu, làm rách nát, hư hỏng tài liệu; không viết nháp hoặc ghi chép vào các trang sách, báo, tạp chí và các tài liệu khác.
Điều 15. Xử lý vi phạm:
• Mượn tài liệu quá hạn: Từ 01 đến 10 ngày phạt 500đ/ ngày, từ 11 đến 20 ngày phạt 1.000đ/ ngày, từ 21 ngày trở lên phạt 2.000đ/ ngày.
• Bạn đọc làm mất tài liệu của TV phải đền số tiền gấp 3 lần giá tiền mua tài liệu.
• Bạn đọc là sinh viên mượn sách quá thời hạn 30 ngày trở lên sẽ bị cấm thi học phần gần nhất.
• Bạn đọc là cán bộ, giảng viên mượn sách quá thời hạn 30 ngày trở lên sẽ đưa vào làm căn cứ xét thi đua khen thưởng.
• Vi phạm nội quy thực hiện nếp sống văn minh tại TV: Tùy vào mức độ bị nhắc nhở hoặc bị treo thẻ.
• Trong trường hợp làm hư hại nghiêm trọng vốn tài liệu và các tài sản khác của TV, người vi phạm sẽ bị truy cứu hình sự theo quy định của pháp luật.
Điều 16. Tổ chức thực hiện:
Sinh viên, cán bộ, giảng viên của Trường có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc nội quy này.

                                                                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG        

  (Đã ký)                

TS. Phan Ngọc Sơn