Nội Quy Thư Viện

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 Điều 1. Sinh viên, cán bộ, giảng viên Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai được quyền sử dụng các dịch vụ của Thư viện (TV) theo quy định của Trường.

 Điều 2. Thẻ Sinh viên, thẻ cán bộ, giảng viên là thẻ TV. Bạn đọc có trách nhiệm bảo quản thẻ, không cho người khác mượn thẻ và không sử dụng thẻ của người khác.

 Điều 3. Trang phục nghiêm túc khi vào TV. Giữ gìn vệ sinh chung, giữ trật tự và tuyệt đối không mang chất gây cháy nổ, không hút thuốc, mang đồ ăn, thức

uống  trong khu vực TV.

 Điều 4. Xuất trình thẻ, gửi đồ tại tủ đựng đồ cá nhân (tiền, thẻ xe, vật dụng có giá trị bạn đọc tự bảo quản, TV không chịu trách nhiệm nếu xảy ra mất mát, hư hỏng).

 Điều 5.  Bạn đọc phải tuân thủ sự hướng dẫn của nhân viên TV.

 NỘI QUY PHÒNG BÁO – TẠP CHÍ

  Điều 6. Số lượng báo – tạp chí mượn đọc không quá 02 cuốn/ 1lần. Đọc xong bạn đọc đặt tại vị trí quy định rồi mới lấy cuốn mới.

 NỘI QUY PHÒNG HỌC NHÓM

  Điều 7. Trưởng nhóm xuất trình thẻ sinh viên, đại diện cho nhóm tiến hành đăng ký học nhóm tại quầy lưu hành tài liệu.

  Điều 8. Chấp hành sự sắp xếp phòng học của nhân viên TV. Trong quá trình học tuyệt đối không xâm hại các thiết bị và tài sản trong phòng học của nhóm

mình. Nếu tài sản phòng học bị hư hại, nhóm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ BẢO QUẢN TÀI LIỆU, TÀI SẢN,

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

 Điều 9. Tuyệt đối không mang tài liệu ra khỏi TV khi chưa làm thủ tục mượn, không tráo đổi, cắt xén, đánh dấu, làm rách nát, hư hỏng tài liệu; không viết nháp hoặc ghi chép vào các trang sách, báo, tạp chí và các tài liệu khác.

 Điều 10. Xử lý vi phạm:

-      Mượn tài liệu quá hạn: Từ 01 đến 10 ngày phạt 500đ/ ngày, từ 11 đến 20 ngày phạt 1.000đ/ ngày, từ 21 ngày trở lên phạt 2.000đ/ ngày. Mượn tài liệu trên 30

ngày sẽ bị cấm thi học phần gần nhất.

-       Bạn đọc làm mất tài liệu của TV phải bồi thường số tiền gấp 3 lần giá tiền mua tài liệu.

-      Bạn đọc là sinh viên mượn sách quá thời hạn 30 ngày trở lên sẽ bị cấm thi học phần gần nhất.

-      Bạn đọc là cán bộ, giảng viên mượn sách quá thời hạn 30 ngày trở lên sẽ đưa vào làm căn cứ bình xét thi đua khen thưởng.

-      Vi phạm nội quy thực hiện nếp sống văn minh tại TV: Tùy vào mức độ bị nhắc nhở hoặc bị treo thẻ.

-      Trong trường hợp làm hư hại nghiêm trọng vốn tài liệu và các tài sản khác của TV, người vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

  Điều 11. Tổ chức thực hiện:

Cán bộ, giảng viên, nhân viên, học sinh, sinh viên của trường có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc nội quy này.

                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

                                                                                          (Đã ký)