Quy định, quy trình sử dụng khu vực nghiên cứu

Quy định, quy trình sử dụng khu vực nghiên cứu
 - Khu vực nghiên cứu dùng để cho sinh viên, giảng viên, tự học tập, nghiên cứu khoa học. Được trang bị máy tính để tìm kiếm, download tài liệu điện tử trên cơ sở dữ liệu của Trường hay trên Internet. Sử dụng vào mục đích học tập, nghiên cứu, không sử dụng vào mục đích khác. Trong quá trình học tuyệt đối không xâm hại các tài sản và thiết bị trong khu vực nghiên cứu.
- Chỉ được sử dụng máy tính để khai thác các trang mạng sử dụng vào mục đích học tập nghiên cứu, sử dụng các phần mềm phục vụ cho mục đích học tập và nghiên cứu khoa học. Nghiêm cấm việc phá hoại máy tính, hệ thống mạng và nội dung thông tin của Thư viện.

1. Sử dụng máy tính để tìm kiếm, download tài liệu điện tử trên cơ sở dữ liệu của Trường hay trên Internet, hoặc học online theo chương trình đào tạo của Nhà trường. Mỗi sinh viên được dùng miễn phí 60phút/01 ngày. Liên hệ tại quầy check-in, check-out (quầy dưới) để đăng ký sử dụng.

2. Phòng nghiên cứu chuyên ngành, gồm 04 phòng: – Phòng nghiên cứu ngành Kế toán – Tài chính – Quản trị – Phòng nghiên cứu ngành Thực phẩm – Môi trường – Điều dưỡng – Phòng nghiên cứu ngành Điện – Điện tử – Cơ khí – Xây dựng – Ô tô – Phòng nghiên cứu Công nghệ thông tin – Ngoại ngữ Trong mỗi phòng gồm các sách: từ điển chuyên ngành, sách tham khảo, đồ án tốt nghiệp, luận văn, luận án, tài liệu nội sinh của Trường liên quan đến chuyên ngành,…. SÁCH Ở ĐÂY BẠN CHỈ ĐƯỢC ĐỌC VÀ NGHIÊN CỨU TẠI CHỖ !

3. Tự học, nghiên cứu: dành cho những bạn muốn có không gian thật yên tĩnh để học, nghiên cứu (Không có trao đổi, thảo luận, học nhóm).

4. Chơi đàn piano thư giãn vào buổi trưa: từ 12h đến 13h.