Ngành Kinh tế

A. CƠ SỞ DỮ LIỆU

1. Wilson Business Abstracts Full text
Kế toán, Quảng cáo, Ngân hàng, Giao tiếp, Kinh tế, Tài chính, …
- Chỉ mục – 527 nhan đề từ 1982
- Tóm tắt – 527 nhan đề từ 1990
- Toàn văn – 260 nhan đề từ 1995
http://10.0.16.20:5000/HWWWBA/main.nsp?view=HWWWBA – (Nội bộ) Ghi chú: Chỉ có dữ liệu từ năm 2006 về trước.

2. VIETLAW
Là cơ sở dữ liệu Luật toàn văn, cung cấp đầy đủ các văn bản luật của Việt Nam.
http://www.luatvietnam.vn

3. Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến
Tạp chí Quản lý Kinh tế, Economic Studies, Religions Studies Review, Social Sciences Information Review, Vietnam Economic Management Review.
http://www.vjol.info

4. PROQUEST
http://www.proquest.umi.com/pqdweb
Đặc biệt với CSDL ABI/INFORM Complete ( bao gồm Accounting & Tax, Banking Information Source, Asian Business & Reference ) cung cấp: Hơn 4,000 xuất bản phẩm có tính học thuật về kinh doanh thương mại, với 2,950 tài liệu dạng toàn văn. Hầu hết được đánh chỉ mục => tăng tính chính x ác khi tra cứu.

B- WEBSITES LIÊN QUAN

Thông tin Kinh tế- Việt Nam
+ Viện – Trung tâm
- www.moi.gov.vn – Bộ Công thương
- www.mof.gov.vn – Bộ Tài chính
- http://www.vern.org.vn – Viện Kinh tế học
- http://www.ciem.org.vn – Viện Nghiên Cứu Kinh Tế Trung Ương
- http://www.vienkinhte.hochiminhcity.gov.vn
- http://vst.vista.gov.vn – Mạng Thông tin và Công nghệ Việt Nam
- www.dei.gov.vn – Mạng hội nhập kinh tế quốc tế
- http://www.kinhtehoc.com – Cung cấp các kiến thức kinh tế bằng tiếng Việt.
- http://www.vdic.org.vn – Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam là một sáng kiến hợp tác của Ngân hàng thế giới và các cơ quan viện trợ phát triển chính thức đang hoạt động tích cực ở Việt Nam nhằm đẩy mạnh việc tiếp cận và sử dụng kiến thức để nâng cao hiệu quả.

+ Báo- Tạp chí
- http://www.vneconomy.com.vn – Thời báo kinh tế Việt Nam
- www.vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh
- http://tbktsg.netcenter-vn.net – Thời báo kinh tế Sài Gòn
- http://www.vninvest.com/ecolib – Thư viện kinh tế trên mạng lưu trữ các tài liệu về kinh tế, số liệu thống kê… về kinh tế Việt Nam.
- www.niengiamtoancau.com – trang danh bạ thương mại lớn nhất dành cho người Việt trên mạng Internet, là chi nhánh của công ty Better Business Technology, trụ sở tại thành phố Houston, TX, USA.
- www.axisco-research.com – Nghiên cứu thị trường

+ Ngân hàng
- www.vietcombank.com.vn
- www.centralbank.vn/vn
- www.acb.com.vn
- www.icb.com.vn – Ngân hàng Công thương
- www.vnn.vn/kinhte/taichinhnganhang

+ Kế toán-Kiểm toán
- www.kiemtoan.com.vn
- www.webketoan.com – Diễn đàn trao lĩnh vực Kế toán kiểm toán – Pháp luật thuế trong kinh doanh – Tài chính doanh nghiệp – Tin học quản lý.
- www.auditconsult.com.vn
- www.tapchiketoan.info

+ Chứng khoán
- www.vietstock.com.vn – thông tin chứng khoán Việt Nam
- www.ssc.gov.vn – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)
- www.dautuchungkhoan.com – thông tin cập nhật về thị trường chứng khoán Việt Nam, tài chính ngân hàng, thông tin kinh tế.
- www.saga.vn
- www.cafef.vn
- www.blootnberg.vn
- www.fpts.com.vn
- www.foxpro.com

+ Marketing
- http://www.marketingchienluoc.com
- http://www.marketingchienluoc.com/index.php?module=webpage&id=76 – Địa chỉ một số trang web liên quan đến Kinh doanh, chiến lược và Marketing.
- http://www.crmvietnam.com/index.php?q= – Dịch vụ khách hàng
- http://www.thuonghieuviet.com
- http://www.timevn.com
- http://www.lantabrand.com
- http://www.intoweb.co.za/et_online_marketing_techniques.html
- http://www.saga.vn – Kiến thức kinh doanh, đầu tư.
- http://www.openshare.com.vn
- http://www.customcopywriting.com
- http://www.website-copy-writing.com
- http://www.copywritersboard.com

+ Websites thương mại điện tử:
- http://www.ecvn.gov.vn – Cổng thương mại điện tử quốc gia – Bộ Công Thương.
- http://www.vnemart.com.vn – Sàn giao dịch điện tử B2B – Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam.
- http://www.mot.gov.vn – Văn bản pháp luật, thống kê thương mại điện tử Việt nam – Bộ Công Thương.
- http://www.vcci.com.vn – Tin tức, tài liệu thương mại điện tử.
- http://www.alibaba.com – Sàn giao dịch điện tử B2B hàng đầu thế giới.

C- WEB NƯỚC NGOÀI:

Resources Discovery Network (RDN)
- http://www.bettermanagement.com/library/default.aspx
Explore over 3,000 business management articles, white papers and case studies addressing Performance Management, Financial Management, Business Intelligence, IT management, and other critical business management issues.

- http://www.library.cornell.edu/johnson/library/BII/BII.html ( Cornel University)
Lists of free web sites for a variety of business-related topics. In most cases the services are free, although some do require a registration.

- http://www.managementhelp.org/ Free Management library
- http://www.c4lpt.co.uk/Showcase/100business.html

D – LIÊN KẾT THAM KHẢO:

Nguồn thông tin miễn phí trên Internet được giới thiệu bởi các Thư viện trong nước và quốc tế.
- http://www.a-z-dictionaries.com/online-dictionary.html – Free online dictionaries
- http://vlib.org/BusinessEconomics – Key links for Business and Economics areas (The WWW Virtual Library)
- http://www.csupomona.edu/~library/websites/websites_business.html – Business Websites (Cal Poly University,Pamona)
- http://www.library.ucla.edu/search/1500.cfm?su=52 – Management related Websites (UCLA Library)
- http://www.loc.gov/rr/business/beonline/subjectlist.php Selected Web resources on Business and Economics (Library of Congress)
- http://www.lisa.lsbu.ac.uk/002_bcim/business/general/websites_bm_gen.ht m#orgs – London South Bank University: Business & Mangement- A general list of websites
- http://www.library.cornell.edu/johnson/library/BII/BII.html – Cornel University, Management Library
- http://www.icast.org.in/ejournal/ejournal.php – Gateway for Free E-Journals
- http://www.ipl.org/div/subject/browse/bus00.00.00/ Web resources on Business and Economics (IPL-The Internet Public Library).