Mượn Tài Liệu Về Nhà

Quy định mượn tài liệu về nhà:

- Kiểm tra số lượng và tình trạng tài liệu trước khi ra khỏi phòng mượn.
- Thời hạn mượn tài liệu tuỳ thuộc vào từng đối tượng bạn đọc. Hết thời hạn, nếu muốn mượn tiếp bạn đọc phải mang tài liệu đến xin gia hạn và chỉ được mượn tài liệu mới khi đã trả tài liệu cũ.

Đối với bạn đọc là học sinh, sinh viên trường Đại học Công nghệ Đồng Nai:

+ Số lượng tài liệu mượn tối đa là 2 cuốn; Thời gian mượn là 07 ngày.
+ Quá thời hạn đó, nếu có nhu cầu sử dụng tiếp, bạn đọc phải đến gia hạn được thêm 02 ngày và không quá 02 lần.

Đối với bạn đọc là cán bộ, giảng viên trường Đại học Công nghệ Đồng Nai:

+ Số lượng tài liệu mượn tối đa là 3 cuốn; Thời gian mượn là 14 ngày.
+ Quá thời hạn đó, nếu có nhu cầu sử dụng tiếp, bạn đọc phải đến gia hạn được thêm 05 ngày và không quá 02 lần.

Quy trình mượn tài liệu về nhà

1. Tra tìm tài liệu qua OPAC để xác định vị trí tài liệu cần tìm

DSC02567

2. Vào kho lấy tài liệu trên giá

DSC02566

3. Mang tài liệu qua quầy “đăng ký mượn – trả tài liệu mượn về nhà”

Dang ky muon tai lieu

4. Lấy đồ, trả lại chìa khóa (nếu có), nhận lại thẻ.