Giới Thiệu Trung Tâm Thư Viện

Trung tâm Thông tin thư viện trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. Qua nhiều năm phấn đấu trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đã xây dựng được Trung tâm Thông tin – Thư viện, Trung tâm có quy mô lớn với hơn 30.000 đầu sách chuyên ngành, sách tham khảo, đặc biệt với hơn 25.000 đầu sách tiếng Anh  và hệ thống thư viện điện tử không chỉ phục vụ cho sinh viên trường và cho cả các em sinh viên đang theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng khác trong khu vực về học tập, nghiên cứu.

2

 

 

Toàn cảnh Trung tâm Thông tin – Thư viện

Trung tâm Thông tin thư viện trường Đại Học Công Nghệ  Đồng Nai có tổng diện tích sử dụng 3.335m2 gồm có hệ thống các phòng phục vụ sinh viên học.

IMG_8744

 

IMG_8733(1)

  Phòng đọc

IMG_8755(1)

Khu vực nghiên cứu

IMG_8743(1)

Kho sách Tham khảo

IMG_8745(1)

Với mục tiêu hoạt động là tổ chức, khai thác, lưu trữ và cung cấp thông tin tư liệu trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội, nhân văn…phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của hơn 200 cán bộ, giảng viên và trên 10.000 sinh viên các hệ TCCN, cao đẳng, đại học.

Hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử
- Hệ thống mạng thông tin nội bộ được kết nối để truy cập, khai thác và sử dụng các nguồn thông tin qua mạng internet.
- Dịch vụ có thu phí: (Siêu thị sinh viên).
- Hiện tại, Trung tâm Thông tin – Thư viện đang thực hiện chính sách miễn phí việc sử dụng thông tin tư liệu đối với các đối tượng trong diện phục vụ của Trung tâm.

Chức năng và nhiệm vụ
- Thu thập, tổ chức, khai thác, lưu trữ và cung cấp các dịch vụ thông tin tư liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên và sinh viên.
- Nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu mới về công nghệ thông tin để duy trì và nâng cao chất lượng phục vụ của Trung tâm.
- Liên kết với các thư viện, các trung tâm thông tin trong và ngoài nước để nâng cao khả năng khai thác, trao đổi thông tin, tổ chức các dịch vụ về thông tin tư liệu hiệu quả và chất lượng.

Định hướng phát triển
- Chiến lược phát triển của Trung tâm Thông tin thư viện trường Đại Học Công nghệ Đồng Nai là tổ chức xây dựng Trung tâm theo mô hình một Trung tâm Thông tin điện tử hiện đại.
- Trước mắt, Trung tâm Thông tin – Thư viện tiếp tục phát triển nguồn tài nguyên in giấy và điện tử, đẩy mạnh các hoạt động thông tin, mở rộng liên kết trao đổi với các đơn vị bạn, khai thác hiệu quả các phương tiện hiện đại nhằm phục vụ tốt hơn nữa các nhu cầu nghiên cứu khoa học, giảng dạy, học tập của cán bộ, giảng viên, sinh viên ĐHCN nói riêng và từng bước vươn ra đáp ứng các nhu cầu thông tin tư liệu cho các đối tượng khác trong khu vực.

Nguồn tài nguyên
- 15 tên báo hàng ngày.
- 100 tên tạp chí tiếng Việt và các ngôn ngữ khác.
- 200 bản từ điển các loại và bách khoa toàn thư.
- Trên 30.000 bản sách tham khảo, chuyên khảo.
- Các cơ sở dữ liệu điện tử, đĩa CD ROM, sách điện tử…