GIỚI THIỆU SÁCH: TỔ CHỨC SỰ KIỆN

7
TỔ CHỨC SỰ KIỆN
Tác giả: PGS.TS. Lưu Văn Nghiêm
Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc Dân
Số trang: 343 Tr
Năm xuất bản: 2012
Lưu trữ tại Thư viện: Kho sách tham khảo => Kệ Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành=> Số Cutter 338.6=> G02K13
Nội dung: Tổ chức sự kiện đã có ở nước ta từ rất sớm nhưng không trở thành một nghề trong xã hội. Vì thế nó không phát triển mà chỉ tồn tại tản mạn trong dân gian mang tính kinh nghiệm. Ở các nước phát triển hiện nay tổ chức sự kiện là một ngành dịch vụ lớn với nhiều chuyên ngành khác nhau.
Trong những năm gần đây hoạt động tổ chức sự kiện ở nước ta cũng đã phát triển và ngày càng sôi động. Cùng với sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và hội nhập quốc tế, trong những năm tới tổ chức sự kiện sẽ phát triển mạnh hơn nữa, đòi hỏi nhiều lao động có trình độ chuyên môn cao phục vu trong lĩnh vực này.
Mời các bạn đón đọc!

TT THÔNG TIN – THƯ VIỆN.