GIỚI THIỆU SÁCH: QUẢN LÝ CÔNG

image1 (1)
Chủ biên: TS. Phan Huy Đường
Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2016.
Số trang: 390tr.
Lưu trữ tại thư viện: kho sách tham khảo => kệ Quản trị => Số cutter 658.4 => G03K12
Quản lý công là môn khoa học thuộc một trong các cấu phần của kho tàng khoa học xã hội và nhân văn. Cách tiếp cận nghiên cứu môn học này được xuất phát từ các giác độ hình thành chính sách hoạt động quản lý của nhà nước, chuyển sang nghiên cứu các nguyên tắc, phương pháp quản lý nhằm đạt tới mục tiêu hiện tại, hiệu quả quản lý của tổ chức.
Quản lý công xem xét cách thức quản lý khu vực công tương thích với bối cảnh mới của thế giới và trong nước đã, đang diễn ra những đổi thay lớn. Với cách tiếp cận đó, người học, người nghiên cứu có thể phân tích, so sánh, đánh giá, chọn lọc, kế thừa và tiếp thu tri thức tinh hoa của nhân loại để chuyển hóa và vận dụng vào hoạt động nghiên cứu, cũng như thực tiễn quản lý khu vực công có hiệu quả ngày càng cao, góp phần xây dựng Việt Nam trở thành một nhà nước vững mạnh – phát triển nhanh – bền vững, dân giàu, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
Trong mỗi chương của giáo trình được biên soạn theo trình tự: Trình bày một cách logic, khoa học, chi tiết nội dung của từng vấn đề và rút ra ý nghĩa vận dụng thực tiễn. Cuối mỗi chương có tóm tắt nội dung và nêu ra một số vấn đề nghiên cứu nâng cao, thảo luận và các bài tập tình huống.
Giáo trình Quản lý công do PGS. TS. Phan Huy Đường làm chủ biên và tập thể tác giả Bộ môn Quản lý Kinh tế – Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội biên soạn, có tham khảo, sử dụng một số tư liệu của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu có liên quan đã công bố ở trong và ngoài nước.

Mời các bạn đón đọc!

TT THÔNG TIN – THƯ VIỆN.