GIỚI THIỆU SÁCH: LÝ THUYẾT – BÀI TẬP & CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

1b
Lý thuyết – Bài tập & Câu hỏi trắc nghiệm Kế Toán Ngân Hàng
Tác giả: PGS. TS Trương Thị Hồng
Xuất bản: NXB kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Số trang: 299
Năm xuất bản: 2015
Lưu trữ tại thư viện: kho sách tham khảo => ngành kinh tế quản trị => số cutter 332.1
Nội dung sách Lý Thuyết – Bài Tập & Câu Hỏi Trắc Nghiệm Kế Toán Ngân Hàng được trình bày chủ yếu ở lĩnh vực Kế Toán Ngân Hàng Thương Mại. Trong những phần có liên quan đến Kế toán tại Ngân Hàng Nhà Nước, sách cũng có đề cập nhưng không quá chi tiết, tránh sự nhầm lẫn về số hiệu tài khoản của hệ thống Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Thương mại.
Nội dung sách bao gồm lý thuyết và bài tập ứng dụng, câu hỏi trắc nghiệm thuộc các đề mục:
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về kế toán ngân hàng
Chương 2: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn
Chương 3: Kế toán nghiệp vụ cho vay, đầu tư và kinh doanh chứng khoán
Chương 4: Kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng
Chương 5: Kế toán các nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng
Chương 6: Kế toán tài sản cố định, công cụ dụng cụ trong ngân hàng
Chương 7: Kế toán các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ vàng và thanh toán quốc tế
Chương 8: Kế toán thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh của ngân hàng
Mời các bạn đón đọc!

TT THÔNG TIN – THƯ VIỆN.