GIỚI THIỆU SÁCH: KINH TẾ VĨ MÔ

1G
KINH TẾ VĨ MÔ
Tác giả: Nguyễn Như Ý, Trần Thị Bích Dung
NXB: Kinh tế TP.Hồ Chí Minh
Số trang 237
Ngày xuất bản 01-2017
Lưu trữ tại Thư viện: Kho sách khoa Kinh tế – Quản trị; Số Cutter 339 => G2K14
Ngày nay Kinh tế học nói chung và kinh tế vĩ mô nói riêng là môn học cơ bản được giảng dạy ở tất cả các trường Đại học và cao đẳng thuộc khối ngành kinh tế.
Để góp phần làm phong phú thêm nguồn tài liệu tham khảo học tập cho sinh viên, với kinh nghiệm giảng dạy trong nhiều năm, nhóm giảng viên chúng tôi tái bản lần VI quyển lý thuyết “kinh tế vĩ mô” có bổ sung theo chương trình cập nhật của Bộ giáo dục và Đào tạo, với hy vọng quyển sách này sẽ giúp cho sinh viên dễ dàng nắm vững môn học Kinh tế vĩ mô.
Mời các bạn đón đọc!

TT THÔNG TIN – THƯ VIỆN.