GIỚI THIỆU SÁCH: KINH TẾ PHÁT TRIỂN

1h
KINH TẾ PHÁT TRIỂN
Tác giả: Nguyễn Trọng Hoài
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Kinh tế Thành phốHồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2013
Số trang: 436
Lưu trữ tại Thư viện: kho sách tham khảo => kệ Kế toán – Tài chính => Số Cutter 338.9 => G02K13
Cuốn sách “Kinh tế phát triển” cung cấp cho người đọc các kiến thức: Vai trò của tăng trưởng và phát triển kinh tế, các chỉ tiêu đo lường tăng trưởng và phát triển, tổng quan các lý thuyết phát triển, nguồn gốc tăng trưởng kinh tế, nghèo đói và bất bình đẳng trong quá trình phát triển kinh tế, vốn nhân lực và phát triển, nông nghiệp và phát triển.
Mời các bạn đón đọc!

TT THÔNG TIN – THƯ VIỆN.