GIỚI THIỆU SÁCH: GIÁO TRÌNH ĐO LƯỜNG ĐIỆN

GIÁO TRÌNH ĐO LƯỜNG ĐIỆN
Tác giả: Võ Huy Hoàn
Số trang: 179 trang
Năm xuất bản: 10/2010.
Lưu trữ tại thư viện: : Khoa Điện – Điện tử => Số Cutter: 621.3

image001

Đo lường là sự so sánh đại lượng chưa biết (đại lượng đo) với đại lượng đã được chuẩn hoá (đại lượng mẫu hoặc đại lượng chuẩn). Như vậy công việc đo lường là nối thiết bị đo lường vào hệ thống được khảo sát và quan sát kết quả đại lượng đo được cần thiết trên thiết bị đo. Trong thực tế khảo sát rất khó xác định “trị số thực” của đại lượng đo.
Mời các bạn đón đọc!

TT THÔNG TIN – THƯ VIỆN.