GIỚI THIỆU SÁCH: HÀNH VI TỔ CHỨC

1a
HÀNH VI TỔ CHỨC
Tác giả: Nguyễn Hữu Lam
Nhà xuất bản: Lao động – xã hội
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 403 trang
Lưu trữ tại thư viện: kho sách tham khảo => kệ quản trị kinh doanh => số cutter 658.4
Quản lý suy cho cùng là quản lý con người, nhân tố con người vừa là mục tiêu vừa là động lực cho sự phát triển xã hội. Trong điều kiện quốc tế hóa nền kinh tế thế giới và trong xu thế đổi mới kinh tế hiện nay ở đất nước ta việc phát huy đầy đủ, có hiệu quả nhân tố con người có ý nghĩa quyết định cho sự thành bại của tất cả các tổ chức.
Hành vi tổ chức là một quyển sách cần thiết cho sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh và hữu ích cho các nhà quản lý kinh doanh những người quan tâm tới phát triển và phát huy có hiệu quả nguồn nhân lực của tổ chức. Với kinh nghiệm mười ba năm giảng dạy ở trường Đại học Kinh tế và với những kiến thức mà tác giả nhận được từ việc học tập ở Viện Công nghệ Châu Á (The Asian Institute of TechnoIogy – AIT, Bangkok, Thaiand) đã làm cho quyển sách thể hiện được những xu thế mới, mang tính khái quát cao và tính thực tiễn cao. Đây là một lĩnh vực mới mẻ ở đất nước ta và tài liệu này được biên soạn từ các tài liệu nước ngoài nên đôi chỗ tác giả còn lúng túng trong thể hiện do khó khăn của sự không tương đồng trong ngôn ngữ đặc biệt là các khái niệm mới.
MỜI CÁC BẠN ĐÓN ĐỌC!

TT THÔNG TIN – THƯ VIỆN.