GIỚI THIỆU SÁCH: GIÁO TRÌNH THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

10
Giáo Trình Thiết Lập Và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư
Tác giả: Khoa Quản Trị Kinh Doanh
Xuất bản: Nhà Xuất Bản Kinh Tế TPHCM
Số trang: 260
Năm xuất bản: 12-2012
Lưu trữ tại thư viện: kho sách tham khảo => khoa Kinh Tế-Quản Trị=> số cutter 332.6
Nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu giáo trình học tập, tham khảo cho sinh viên khối ngành kinh tế (các ngành Quản trị kinh doanh, tài chính, kế toán…) và cán bộ công tác trong lĩnh vực ngân hàng, đầu tư,
“Giáo trình thiết lập và thẩm định dự án đầu tư” được biên soạn. Giáo trình này bao gồm 7 chương, chia làm 2 phần.
Chương 1, 2 cung cấp cho ta biết những kiến thức lý thuyết chung về dự án đầu tư, việc tổ chức soạn thảo dự án đầu tư và việc tổ chức thẩm định dự án đầu tư
Chương 3, 4, 5, 6, 7 lần lượt là các nội dung nghiên cứu về thị trường, kỹ thuật, tổ chức quản trị, tài chính và hiệu quả kinh tế xã hội của dự án đầu tư
Thực tế các dự án đầu tư thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, giáo trình này chỉ tập trung vào các dự án sản xuất kinh doanh chứ không đề cập đến các dự án xã hội, dự án phát triển cộng đồng
Mời các bạn đón đọc!

TT THÔNG TIN – THƯ VIỆN.