Giới thiệu sách: Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Quyển 3)

15

Tác giả :Tập thể tác giả

Nhà xuất bản: NXB Kinh Tế TPHCM

Năm xuất bản: 2015

Kích thước: 19 x 27cm

Số trang :336.;

Lưu trữ tại Thư Viện: Kho sách tham khảo => Kệ: kế toán tài chính => 657

Nội dung của quyển Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Quyển 3) phù hợp với các lớp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán cần hệ thống và nâng cao các kiến thức Kế toán Tài chính bao gồm 9 chương:

Chương 1: Kế Toán các khoản đầu tư tài chính

Chương 2: Kế toán phải thu, phải trả nội bộ

Chương 3: Kế toán thuế

Chương 4: Bảng cân đối kế toán

Chương 5: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Chương 6: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Chương 7: Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Chương 8: Sai sót trong kế toán, thay đổi chính sách kế toán và ước tính kế toán, các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

Chương 9: Tổ chức công tác kế toán

Mục tiêu của quyển sách:

Tiếp cận các vấn đề theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời gắn với môi trường kế toán ở

Việt Nam

Giúp cho người đọc nắm bắt được những kiến thức cơ bản về hệ thống kế toán trong các doanh nghiệp theo nhiều cấp độ khác nhau.

Nguyên tắc :

Giúp cho người đọc có thể tự học và có khả năng xử lý mọi tình huống

Gắn với tình hình thực tế của Việt Nam nhưng không chỉ đơn thuần trình bày định khoản, mà cần đi sâu vào các nguyên tắc kế toán, phân tích và giải thích nội dung của vấn đề.

Có tham khảo cách viết giáo trình của các nước phát triển trên thế giới.

Mời các bạn đón đọc!