GIỚI THIỆU SÁCH: CHÚ GIẢI DI TRUYỀN HỌC

1c
CHÚ GIẢI DI TRUYỀN HỌC
Tác giả: ĐỖ LÊ THĂNG , ĐINH ĐOÀN LONG
Xuất bản: NXB GIÁO DỤC VIỆT NAM
Số trang: 275
Năm xuất bản: 6/2010
Lưu trữ tại thư viện: kho sách tham khảo => KHOA UDSK => số cutter 576.5
Con người vừa là đối tượng nghiên cứu di truyền học vừa là đối tượng nghiên cứu các qui luật sinh học nói chung. Việc đi sâu nghiên cứu hình thái sinh lý và hóa sinh cho phép xác định được vai trò của các gen chi phối sự phát triển của từng tính trạng nhất định và chính từ đó, người ta có thể nghiên cứu một trong những vấn đề trung tâm của di truyền học, đó là vấn đề tác động của gen trong sự .
Nội dung của cuốn sách này gồm những phần sau:
• Phần 1: Di truyền học phân tử.
• Phần 2: Hệ gen.
• Phần 3: Các cơ chế di truyền.
• Phần 4: Di truyền học quần thể và tiến hóa.
• Phần 5: Công nghệ ADN tái tổ hợp.
• Phần 6: Các ứng dụng của di truyền học.
Ngoài những kiến thức cơ bản, nhiều mục của cuốn sách đã cập nhật những thông tin mới nhất như: Dự án hệ gen người, Tiến hóa phân tử,…
Mời các bạn đón đọc!

TT THÔNG TIN – THƯ VIỆN.