Dịch Vụ Đa Phương Tiện

Nội quy phòng Internet, đa phương tiện:

- Chỉ được sử dụng máy tính để khai thác, tìm kiếm thông tin phục vụ cho mục đích học tập và nghiên cứu khoa học. Không vào những trang Web có nội dung không lành mạnh, mang tính chất phản động.

- Nghiêm cấm việc phá hoại máy tính, hệ thống mạng và nội dung thông tin của Thư viện.

- Trường hợp phát hiện máy vi tính bị hư hỏng hay có sự cố bất thường  phải kịp thời báo với thủ thư. Nếu không báo kịp thời thì phải chịu trách nhiệm bồi thường gấp 3 lần giá trị tài sản bị hư.

 

Quy trình sử dụng:

1. Nhận máy, vào phòng Internet hoặc Đa phương tiện.

hoc nhom

2. Sử dụng xong trả máy, lấy đồ, nhận lại thẻ.