Đăng ký sử dụng thẻ “Thư viện Tỉnh Đồng Nai”

THÔNG BÁO
Về việc đăng ký sử dụng thẻ “Thư viện Tỉnh Đồng Nai”
Thư viện Tỉnh Đồng Nai có tặng cho Thư viện DNTU 50 thẻ bạn đọc có giá trị sử dụng 01 năm. Thẻ dành cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên của Trường.
Bạn đọc nào có nhu cầu sử dụng thẻ thư viện Tỉnh vui lòng liên hệ Quầy lưu hành tài liệu Trung tâm TT – TV DNTU để được hướng dẫn sử dụng và cấp thẻ.
Thời gian: Từ ngày 17/5/2018 cho đến khi hết thẻ.
Địa chỉ Thư viện Tỉnh Đồng Nai: Quảng Trường Tỉnh, số 1, Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Phong, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

asd