Thông Báo Sách, Báo, Tạp Chí Mới

GIỚI THIỆU SÁCH: HOÁ HỌC DẦU MỎ VÀ KHÍ

HOÁ HỌC DẦU MỎ VÀ KHÍ Xuất bản: Khoa Học và Kỹ Thuật Số trang: 267tr Năm xuất bản: 06/2009 Lưu trữ tại Thư viện: Kho sách tham khảo => TP-MT-ĐD => Số Cutter 665 Ngoài các sản phẩm nhiên

Tạp Chí Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn – Số 17

 1. Tiêu đề: RỦI TO TRONG CHĂN NUÔI GIA CẦM TẠI VIỆT NAM.  Tóm tắt: Những năm qua, chăn nuôi gia cầm Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể, đóng góp quan trọng trong phát triển nông

Bài trích: Tạp Chí Ngân Hàng BANKING REVIEW – Số 18

 1. An ninh tài chính – tiền tệ và công tác truyền thông.  Trích dẫn: Sự nhiễu loạn thông tin trên không gian mạng đe dọa trực tiếp đến cuộc sống an toàn của mỗi người dân, làm mất an

Tạp Chí Kinh Tế và Phát Triển – Số 243

 1. Tiêu đề: Sản lượng tiềm năng của Việt Nam: Kích cầu hay kích cung ?  Tóm tắt : nghiên cứu này tập trung xác định sản lượng tiềm năng của việt nam , khoảng cách sản lượng tiềm năng

Thông báo Danh mục Sách mới bổ sung tháng 8/2017

  Trung tâm Thông tin – Thư viện thông báo đến tất cả bạn đọc danh mục sách mới tháng 8/2017.  Bạn đọc có nhu cầu xin liên hệ Thư viện. Xem danh mục tại đây: Thong bao sach moi thang

Bài trích: Tạp chí phát triển kinh tế số 12

1.Chính sách tài khóa và kiểm soát ô nhiễm từ khí thải CO2: Nghiên cứu trường hợp các nước đang phát triển/ Sử Định Thành, Nguyễn Văn Bổn// Tạp chí Phát triển Kinh tế.- 27(12).- Tr. 7-24. Tóm tắt: Đã

Bài trích “Vietnam Journal of Mechanics Volume 38 Number 4. No 666″

1. Frequency response of a beam-like structure to moving harmonic forces /Nguyen Tien Khiem, Phi Thi Hang //Vietnam Journal of Mechanics. No 666/ 2016.-Tr. 223 – 238. Abstract: The spectral approach is employed for spectral analysis of a beam subjected

Bài trích: Tạp chí Giáo dục số 397

 Thực trạng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ trong nhóm, lớp trẻ độc lập tư thục, nhóm trẻ gia đình tại Thành phố Hồ Chí Minh /Trương Thị Việt Liên// Tạp chí giáo dục.- Số 397/2017.- Tr. 1 –

Bài trích: Tạp chí xây dựng số 12/2016

  1.Xếp hạng các tiêu chuẩn lựa chọn nhà cung cấp vật liệu xây dựng bằng phương pháp quy hoạch độ ưu tiên mờ nhóm/ Nguyễn Thanh Phong// Tạp Chí Xây Dựng Việt Nam – Số 12/2016 Tr 1 –

THÔNG BÁO SÁCH MỚI

Trung tâm Thông tin – Thư viện gửi danh mục sách mới nhập tháng 08/2016 Xem tại đây: DANH MUC SACH MOI Bạn đọc có nhu cầu xin vui lòng liên hệ Quầy lưu hành tài liệu Trung tâm Thông tin