Thông Báo Sách, Báo, Tạp Chí Mới

Bài trích: Tạp chí xây dựng số 12/2016

  1.Xếp hạng các tiêu chuẩn lựa chọn nhà cung cấp vật liệu xây dựng bằng phương pháp quy hoạch độ ưu tiên mờ nhóm/ Nguyễn Thanh Phong// Tạp Chí Xây Dựng Việt Nam – Số 12/2016 Tr 1 –

Bài trích: The Saigon Time Weekly No.1319

  The Attraction Of Millennium’s Elegant And Luxurios Interior /Phong Lan // The saigon time weekly. No 1319/ 2017.-Tr. 12. Summary: Not only being their accommodation, each living space is olso symbolic of lifestyles and asserts the aesthetic concept and

Bài trích: The Saigon Time Weekly No.1318

Bosch supports zero-carbon transport in Vietnam /Duc Tam// The saigon time weekly. No 1318/ 2016.-Tr. 20 – 21. Summary: Spurred by its prestige and seriousness, Bosch has funded a zero-carbon transport project in Vietnam, demonstraling its commitment to joining hands

Giới thiệu sách: Giáo Trình kiểm Toán (Tập 1)

Tác giả:Bộ Môn Kiểm Toán Nhà xuất bản: NXB Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh Năm xuất bản: 2014 Kích thước: 14.5 x 20.5 cm Số trang :433.; Lưu trữ tại Thư Viện: Kho sách tham khảo => Kệ:

Giới thiệu sách: Văn Hóa Làm Việc Với Người Nhật

Văn Hóa Làm Việc Với Người Nhật Tác giả: John C. Condon & Tomoko Masumoto Nhà xuất bản: Lao động  Số trang: 259tr Năm xuất bản: 2015 Lưu trữ tại Thư viện: Kho sách tham khảo => Kệ Tổng hợp – Kỹ

Bài trích: Tạp chí VietNam Social Sciences số 6.2016

Economic Security during Vietnam’s Process of  International Integration/ Nguyen Chien Thang, Pham Sy An// VietNam Social Science. No.6(176)- 2016 – Tr.1-9 Abstract: During its integration, Vietnam’s economy has undergone macroeconomic instability which negatively affected the economic growth and limited by

Bài trích: Tạp chí Cơ khí số 11/2016

Tập trung chính sách để phát triển công nghiệp ô tô/ Phan Thu// Tạp chí cơ khí Việt Nam.- Số 11/2016.- Tr. 8 – 10. Tóm tắt: Một câu hỏi nhận được nhiều sự quan tâm là cần làm gì

Bài trích: Tạp chí giáo dục số 396 kì 2 tháng 12/2016

  Bài trích: Tạp chí giáo dục số 396 kì 2 tháng 12/2016 Một số định hướng về cơ cấu tổ chức phục vụ công tác quản lí việc xây dựng, nghiên cứu chương trình giáo dục phổ thông mới

Bài trích: Tạp chí Kế toán – Kiểm Toán số 11.2016

1.Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên Thành công và đổi mới/PGS.TS Đặng Văn Thanh// Tạp chí Kế toán & Kiểm toán – Số 11/2016 – Tr. 2-5

Bài trích: Tạp chí Kinh tế và phát triển số 224 tháng 12/2016

 Kinh tế Việt Nam 2016 và một số khuyến nghị chính sách thúc đẩy tăng trưởng 2017/Đào Văn Hùng// Kinh tế và phát triển .- Số 224/2016 .- Tr. 2 – 10 Tóm tắt: Năm 2016 là năm bắt đầu một