Thời Gian Phục Vụ

Thời Gian Phục Vụ

  Thư viện mở cửa phục vụ các ngày trong tuần (trừ Chủ nhật và ngày Lễ): - Thứ 2, thứ 4, thứ 6: Mở cửa từ 7 giờ 30 đến 20 giờ 00 - Thứ 3, thứ 5, thứ 7: Mở