Giới Thiệu

Thời Gian Phục Vụ

  Thư viện mở cửa phục vụ các ngày trong tuần (trừ Chủ nhật và ngày Lễ): - Thứ 2, thứ 4, thứ 6: Mở cửa từ 7 giờ 30 đến 20 giờ 00 - Thứ 3, thứ 5, thứ 7: Mở

Cơ Cấu Tổ Chức

Giới Thiệu Trung Tâm Thư Viện

Trung tâm Thông tin thư viện trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. Qua nhiều năm phấn đấu trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đã xây

Nội Quy Thư Viện

I- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Thư viện (TV) mở phục vụ: Thứ 2, 4, 6: Mở cửa phục vụ từ 7h30’ đến 20h00’ Thứ 3, 5, 7: Mở cửa phục vụ từ 7h30’ đến 16h30’ Thời gian thi