Giới Thiệu

Thời Gian Phục Vụ

  Thư viện mở cửa phục vụ các ngày trong tuần (trừ Chủ nhật và ngày Lễ): - Thứ 2, thứ 4, thứ 6: Mở cửa từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30 - Thứ 3, thứ 5, thứ 7: Mở cửa

Nội Quy Thư Viện

I- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG     Điều 1. Sinh viên, cán bộ, giảng viên Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai được quyền sử dụng các dịch vụ của Thư viện (TV) theo quy định của trường.     Điều 2.

Cơ Cấu Tổ Chức

Giới Thiệu Trung Tâm Thư Viện

Trung tâm Thông tin thư viện trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. Qua nhiều năm phấn đấu trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đã xây