Giới Thiệu

Thời Gian Phục Vụ

  Thư viện mở cửa phục vụ các ngày trong tuần (trừ Chủ nhật và ngày Lễ): - Thứ 2, thứ 4, thứ 6: Mở cửa từ 7 giờ 30 đến 20 giờ 00 - Thứ 3, thứ 5, thứ 7: Mở

Nội Quy Thư Viện

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG  Điều 1. Sinh viên, cán bộ, giảng viên Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai được quyền sử dụng các dịch vụ của Thư viện (TV) theo quy định của Trường.  Điều 2. Thẻ Sinh viên, thẻ cán

Cơ Cấu Tổ Chức

Giới Thiệu Trung Tâm Thư Viện

Trung tâm Thông tin thư viện trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. Qua nhiều năm phấn đấu trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đã xây