Daily Archives: January 4, 2019

GIỚI THIỆU SÁCH: KINH TẾ VĨ MÔ

KINH TẾ VĨ MÔ Tác giả: Nguyễn Như Ý, Trần Thị Bích Dung NXB: Kinh tế TP.Hồ Chí Minh Số trang 237 Ngày xuất bản 01-2017 Lưu trữ tại Thư viện: Kho sách khoa Kinh tế – Quản trị; Số