Daily Archives: January 1, 2019

GIỚI THIỆU SÁCH : QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI TRONG CÁC TỔ CHỨC

QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI TRONG CÁC TỔ CHỨC Tác giả: Ts.Phạm Vũ Khiêm, Ts Hứa Thùy Trang Nhà xuất bản: Bách khoa Hà Nội Năm xuất bản: 2018 Số trang: 199 trang Lưu trữ tại thư viện: kho sách