Daily Archives: November 15, 2018

GIỚI THIỆU SÁCH: PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Chủ biên: PGS. TS. Bùi Kim Yến – TS. Thân Thị Thu Thuỷ. Nhà xuất bản: Tài chính. Năm xuất bản: 2014. Số trang: 501 trang. Lưu trữ tại thư viện: kho sách tham khảo => kệ kế toán –