Daily Archives: November 12, 2018

GIỚI THIỆU SÁCH: HIỂU NGHÈO THOÁT NGHÈO

Cách mạng tư duy để thoát nghèo trên thế giới Tác giả: Abhijit V. Banerjee; Esther Duflo Nhà xuất bản : Nhà Xuất Bản Trẻ Năm xuất bản: Ngày 9 Tháng 2 Năm 2015 Số Trang : 439 Trang Lưu