Daily Archives: October 4, 2018

GIỚI THIỆU SÁCH: KỶ YẾU ĐẠI HỌC HUMBOLDT 200 NĂM (1810-2010) – KINH NGHIỆM THẾ GIỚI & VIỆT NAM

KỶ YẾU ĐẠI HỌC HUMBOLDT 200 NĂM (1810-2010) – KINH NGHIỆM THẾ GIỚI & VIỆT NAM Tác giả: Ngô Bảo Châu, Cao Huy Thuần, Hoàng Tuỵ Nhà xuất bản: NXB Tri Thức. Năm xuất bản: 17/06/2011 Số trang: 817tr Lưu

GIỚI THIỆU SÁCH: SỔ TAY NGƯỜI LÀM NHÀ

SỔ TAY NGƯỜI LÀM NHÀ Tác giả: Nguyễn Bá Đô, Nguyễn Huy Côn Nhà xuất bản: NXB Khoa học và Kỹ thuật. Năm xuất bản: Tháng 1 năm 2009 Số trang: 573tr Lưu trữ tại Thư viện: Kho sách tham