Daily Archives: October 3, 2018

GIỚI THIỆU SÁCH: CHIẾN LƯỢC LÀM CHỦ DOANH NGHIỆP

CHIẾN LƯỢC LÀM CHỦ DOANH NGHIỆP Tác giả: Nguyễn Ngọc Tuấn – Nguyễn Nam Hải. Nhà xuất bản: Nxb Đồng Nai. Năm xuất bản: 2018. Số trang: 169 trang. Lưu trữ tại thư viện: kho sách tham khảo => Quản

GIỚI THIỆU SÁCH: 100 CÂU THÀNH NGỮ TIẾNG HÀN THÔNG DỤNG

100 CÂU THÀNH NGỮ TIẾNG HÀN THÔNG DỤNG Tác giả: TalkToMeInKorean Người dịch: Trang Thơm Xuất bản: Đại Học Quốc Gia Hà Nội Số trang: 259tr Năm xuất bản: 01/2016 Lưu trữ tại Thư viện: Kho sách tham khảo =>