Monthly Archives: October 2018

GIỚI THIỆU SÁCH: VẬT LÝ LÝ SINH Y HỌC

VẬT LÝ LÝ SINH Y HỌC Tác giả: PGS.TS.Nguyễn Văn Thiện GS. TSKH. Phan Sỹ An Nhà xuất bản: NXB Y Học. Năm xuất bản: 2011 Số trang: 383tr Lưu trữ tại Thư viện: Kho sách tham khảo => Kệ

GIỚI THIỆU SÁCH : NHÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CẦN BIẾT

Nhà Quản Lý Tài Chính Cần Biết Tác giả: Nguyễn Hữu Ngọc Xuất bản: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Số trang: 330tr Năm xuất bản: 2008 Lưu trữ tại Thư viện: Kho sách tham khảo => Kệ Quản Trị=>

GIỚI THIỆU SÁCH: HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN Tập 3

Tác giả: ThS. Thái Phúc Huy, ThS. Nguyễn Phước Bảo Ấn Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Phương Đông Năm xuất bản: 05-2012 Số trang: 398 Lưu trữ tại Thư viện: kho sách tham khảo => kệ Kế toán –

GIỚI THIỆU SÁCH: HOÁ SINH LÂM SÀNG

HOÁ SINH LÂM SÀNG Tác giả: Chủ biên GS.TS Tạ Thành Văn. Nhà xuất bản: Y học. Năm xuất bản: 2013. Số trang: 307 trang. Lưu trữ tại thư viện: kho sách tham khảo => kệ y học điều dưỡng

GIỚI THIỆU SÁCH: ĐỘC CHẤT HỌC CÔNG NGHIỆP VÀ DỰ PHÒNG NHIỄM ĐỘC

ĐỘC CHẤT HỌC CÔNG NGHIỆP VÀ DỰ PHÒNG NHIỄM ĐỘC Tác giả: TS. Hoàng Văn Bính Xuất bản: Khoa Học Kỹ Thuật Số trang: 735tr Năm xuất bản: 2007 Lưu trữ tại Thư viện: Kho sách tham khảo => Kệ

GIỚI THIỆU SÁCH: LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN NÂNG CAO

LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN NÂNG CAO Tác giả: Nguyễn Doãn Phước Xuất bản: Khoa học và Kĩ thuật Số trang: 484tr Năm xuất bản: 2007 Lưu trữ tại Thư viện: Kho sách tham khảo => Kệ sách Điện – Điện

GIỚI THIỆU SÁCH: KỶ YẾU ĐẠI HỌC HUMBOLDT 200 NĂM (1810-2010) – KINH NGHIỆM THẾ GIỚI & VIỆT NAM

KỶ YẾU ĐẠI HỌC HUMBOLDT 200 NĂM (1810-2010) – KINH NGHIỆM THẾ GIỚI & VIỆT NAM Tác giả: Ngô Bảo Châu, Cao Huy Thuần, Hoàng Tuỵ Nhà xuất bản: NXB Tri Thức. Năm xuất bản: 17/06/2011 Số trang: 817tr Lưu

GIỚI THIỆU SÁCH: SỔ TAY NGƯỜI LÀM NHÀ

SỔ TAY NGƯỜI LÀM NHÀ Tác giả: Nguyễn Bá Đô, Nguyễn Huy Côn Nhà xuất bản: NXB Khoa học và Kỹ thuật. Năm xuất bản: Tháng 1 năm 2009 Số trang: 573tr Lưu trữ tại Thư viện: Kho sách tham

GIỚI THIỆU SÁCH: CHIẾN LƯỢC LÀM CHỦ DOANH NGHIỆP

CHIẾN LƯỢC LÀM CHỦ DOANH NGHIỆP Tác giả: Nguyễn Ngọc Tuấn – Nguyễn Nam Hải. Nhà xuất bản: Nxb Đồng Nai. Năm xuất bản: 2018. Số trang: 169 trang. Lưu trữ tại thư viện: kho sách tham khảo => Quản

GIỚI THIỆU SÁCH: 100 CÂU THÀNH NGỮ TIẾNG HÀN THÔNG DỤNG

100 CÂU THÀNH NGỮ TIẾNG HÀN THÔNG DỤNG Tác giả: TalkToMeInKorean Người dịch: Trang Thơm Xuất bản: Đại Học Quốc Gia Hà Nội Số trang: 259tr Năm xuất bản: 01/2016 Lưu trữ tại Thư viện: Kho sách tham khảo =>