Daily Archives: June 8, 2018

GIỚI THIỆU SÁCH HAY: GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG – LÝ THUYẾT VÀ ỨNG DỤNG

Giáo Trình Công nghệ sinh học môi trường – Lý thuyết và ứng dụng Tác giả:  Lê Phi Nga, Hoàng Thị Thanh Thủy, Đinh Xuân Thắng, Nguyễn Như Hà Vy Xuất bản: ĐH Quốc Gia TP.HCM Số trang: 568tr Năm xuất bản: