Monthly Archives: June 2018

GIỚI THIỆU SÁCH HAY: ẨM THỰC VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI

Tác giả:  Nguyễn Thị Diệu Thảo Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Phụ Nữ Số trang: 322 Tr Năm xuất bản: 2015 Lưu trữ tại Thư viện: Kho sách tham khảo => Kệ Thực phẩm – Môi trường – Điều dưỡng=>

GIỚI THIỆU SÁCH HAY: GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG – LÝ THUYẾT VÀ ỨNG DỤNG

Giáo Trình Công nghệ sinh học môi trường – Lý thuyết và ứng dụng Tác giả:  Lê Phi Nga, Hoàng Thị Thanh Thủy, Đinh Xuân Thắng, Nguyễn Như Hà Vy Xuất bản: ĐH Quốc Gia TP.HCM Số trang: 568tr Năm xuất bản:

GIỚI THIỆU SÁCH HAY: SINH HỌC PHÂN TỬ CỦA TẾ BÀO TẬP 2: DI TRUYỀN HỌC VÀ SINH HỌC PHÂN TỬ

  SINH HỌC PHÂN TỬ CỦA TẾ BÀO TẬP 2: DI TRUYỀN HỌC VÀ SINH HỌC PHÂN TỬ Tác giả:  Nhiều Tác Giả Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Trẻ Số trang: 470 Tr Năm xuất bản: 2016 Lưu trữ tại Thư

GIỚI THIỆU SÁCH HAY: TỪ ĐIỂN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG ANH- VIỆT

 TỪ ĐIỂN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG ANH- VIỆT Tác giả:  TS. Lâm Minh Triết Xuất bản: ĐH Quốc Gia TP.HCM Số trang: 470tr Năm xuất bản: 2014 Lưu trữ tại Thư viện: Kho sách tham khảo =>Môi Trường–Điều Dưỡng–Thực Phẩm => Số

GIỚI THIỆU SÁCH HAY: XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ & CÔNG NGHIỆP TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH

XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ & CÔNG NGHIỆP TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH Tác giả:  TS. Lâm Minh Triết Xuất bản: ĐH Quốc Gia TP.HCM Số trang: 538tr Năm xuất bản: 2014 Lưu trữ tại Thư viện: Kho sách tham