Daily Archives: November 7, 2017

Tạp Chí Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn – Số 17

 1. Tiêu đề: RỦI TO TRONG CHĂN NUÔI GIA CẦM TẠI VIỆT NAM.  Tóm tắt: Những năm qua, chăn nuôi gia cầm Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể, đóng góp quan trọng trong phát triển nông

Bài trích: Tạp Chí Ngân Hàng BANKING REVIEW – Số 18

 1. An ninh tài chính – tiền tệ và công tác truyền thông.  Trích dẫn: Sự nhiễu loạn thông tin trên không gian mạng đe dọa trực tiếp đến cuộc sống an toàn của mỗi người dân, làm mất an

Tạp Chí Kinh Tế và Phát Triển – Số 243

 1. Tiêu đề: Sản lượng tiềm năng của Việt Nam: Kích cầu hay kích cung ?  Tóm tắt : nghiên cứu này tập trung xác định sản lượng tiềm năng của việt nam , khoảng cách sản lượng tiềm năng

Giới thiệu sách hay:”Tài liệu hướng dẫn thực hành công nghệ Web ASP.Net”

Tác giả: Phạm Thi Vương, Lê Minh Trí, Nguyễn Vĩnh Kha  Nhà xuất bản: ĐHQG-HCM Số trang: 288tr Năm xuất bản:  20/05/2015 Lưu trữ tại Thư viện: Kho sách tham khảo => Kệ Công nghệ thông tin => Số Cutter 006.76 Giáo trình cung cấp