Monthly Archives: December 2016

Trung tâm Thông tin – Thư viện tặng Giáo trình phục vụ học tập cho sinh viên DNTU

Nằm trong chương trình tặng sách giáo trình cho sinh viên tham khảo để nâng cao trình độ chuyên môn. Bạn hãy liên hệ QUẦY LƯU HÀNH TÀI LIỆU của Thư viện để được nhận sách nhé! Bạn là SINH

Bài trích: Tạp chí Kinh tế và phát triển số 224 tháng 12/2016

 Kinh tế Việt Nam 2016 và một số khuyến nghị chính sách thúc đẩy tăng trưởng 2017/Đào Văn Hùng// Kinh tế và phát triển .- Số 224/2016 .- Tr. 2 – 10 Tóm tắt: Năm 2016 là năm bắt đầu một

Bài trích: The Saigon Time Weekly No.1316

Say no to poor nutritions meals for workers/ Nguyen Duoc// The saigon time weekly. No 1316/ 2016.-Tr. 4. Possible Scenarios for Vietnamese Businesses/ Duc Tam// The saigon time weekly. No 1316/ 2016.-Tr. 12 – 13. Summary: The world is changing

Bài trích: The Saigon Time Weekly No.1315

The caterers group – success story built on passion/ Le Minh Tien// The saigon time weekly. No 1315/ 2016.-Tr. 3 – 4. Summary: The catering service industry is witnessing a new are of advancement in both quality and scale. Having

Bài trích: The Saigon Time Weekly No.1314

  1.       Standard Chartered CFO’s Upbeat About Vietnam/ Hong Phuc// The Saigon Times Weekly – No 1314/ 2016. Tr. 12 – 13. Summary: Andy Halford, Group CFO and Group Executive Director of Standard Chartered Bank, expressed positive confidence in and

Bài trích: The Saigon Time Weekly No.1313

Fighting Wildlife Trade:A tough Fight /Staff writers// The saigon time weekly. No 1313/ 2016.-Tr. 12– 13. Summary: viettnam detected the largest ivory smugging racket ever found and burnt out illegal widlife products ahead ò Britian’s Prince William visit for an

Bài trích: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn số 22.2016

1.Mức sẵn lòng chi trả của người dân nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường nước tại các làng nghề ở huyện quốc oai, thành phố Hà Nội/ Nguyễn Bá Huân// Tạp Chí Nông Nghiệp Và Phát Triển

Bài trích: The Saigon Time Weekly No.1312

The Saigon Time Weekly No.1312 U.s. president, Tpp and vietnam’s FDI/Quoc Hung// The saigon time weekly. No 1312/ 2016. Tr.14 – 15. Summary:  After an impressive surge in 2015 and the first half of 2016, foreign direct investment pledged in

Bài trích: Tạp chí Kế toán – Kiểm toán số 10 (157).2016

1.Nâng cao năng lực, nỗ lực toàn cầu Chiến lược của Hiệp hội Kế toán các nước Đông Nam Á/ Tạp Chí Kế Toán và Kiểm Toán – Số 10 – Tr 2 – 5. Tóm tắt: Nội dung chiến

Bài trích: Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống 11 (253).2016

Điều kiện if biểu hiện chiến lược lịch sự: Tiếp cận khối liệu báo chí anh = If conditionals expressing  politeness strategies a corpus- based approach to english press/ Trần Hữu Phúc// Ngôn ngữ & Đời sống .-  Số 11(253)/ 2016