Personal Statement Revision Service mypersonalstatement.help.

Giới thiệu sách hay: “Lặng yên dưới vực sâu”

Tác giả: Đỗ Bích ThúyXuất bản: Nhà Xuất Bản Hội Nhà VănSố trang: 208trNăm xuất bản: 2017Lưu trữ tại Thư viện: Kho sách tham khảo=> Kệ Tổng hợp => Số 895.92   “… tại sao con người lại làm thế này

Giới thiệu sách hay: “Tâm hồn cao thượng”

Tác giả: Edmondo De Amicis Xuất bản: Nhà Xuất Bản Văn Học Số trang: 414tr Năm xuất bản: 2017 Lưu trữ tại Thư viện: Kho sách tham khảo => Kệ Tổng hợp => Số 853 Được viết theo hình thức

Giới thiệu sách hay: “Trao em mặt trời”

Tác giả: Jandy Nelson Xuất bản: Nhà Xuất Bản Lao Động Số trang: 476tr Năm xuất bản: 2017 Lưu trữ tại Thư viện: Kho sách tham khảo => Kệ Tổng hợp => Số 813 Một tên nhóc èo uột rụt

Giới thiệu sách hay: “Về nhà”

Tác giả: Phan Việt Xuất bản: Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn Số trang: 395tr Năm xuất bản: 2017 Lưu trữ tại Thư viện: Kho sách tham khảo => Kệ Tổng hợp => Số 895 “Về nhà” là cuốn sách

Giới thiệu sách hay: “Phương Pháp Chế Biến 999 Món Ăn Á – Âu”

Tác giả: Lê Thanh Xuân Xuất bản: Nhà Xuất Bản Hồng Đức Số trang: 744tr Năm xuất bản: 2015 Lưu trữ tại Thư viện: Kho sách tham khảo => Kệ Tổng hợp => Số 641.5 Phương Pháp Chế Biến 999

Giới thiệu sách hay: “Thành công hôm nay chưa chắc thành đạt ngày mai”

Tác giả: Marshall Goldsmith Xuất bản: Nhà Xuất Bản Trẻ Số trang: 406tr Năm xuất bản: 2015 Lưu trữ tại Thư viện: Kho sách tham khảo => Kệ Tổng hợp => Số 650.1 Thế giới công ty đầy những nhà

Giới thiệu sách hay: “Bọn làm bạc giả”

Tác giả: André Gide Xuất bản: Nhà Xuất Bản Văn Học Số trang: 396tr Năm xuất bản: 2017 Lưu trữ tại Thư viện: Kho sách tham khảo => Kệ Tổng hợp => Số 843 Bọn làm bạc giả là dòng

Giới thiệu sách hay: “Kiêu hãnh và định kiến”

Tác giả: Jane Austen Xuất bản: Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn Số trang: 352tr Năm xuất bản: 2017 Lưu trữ tại Thư viện: Kho sách tham khảo => Kệ Tổng hợp => Số 820 Khắp làng trên xóm dưới

Giới thiệu sách hay: “Đất dữ”

Tác giả: Jorge Amado Xuất bản: Nhà Xuất Bản Văn Học Số trang: 380tr Năm xuất bản: 2016 Lưu trữ tại Thư viện: Kho sách tham khảo => Kệ Tổng hợp => Số 869.342 Cuộc đấu tranh tàn khốc nhằm

Giới thiệu sách hay: “The Prize – Dầu Mỏ, Tiền Bạc Và Quyền Lực”

Tác giả: Daniel Yergin Xuất bản: Nhà Xuất Bản Thế Giới Số trang: 1218tr Năm xuất bản: 2015 Lưu trữ tại Thư viện: Kho sách tham khảo => Kệ Tổng hợp => Số 338.2 Cuốn sách “Dầu mỏ, Tiền bạc