Personal Statement Revision Service mypersonalstatement.help.

GIỚI THIỆU SÁCH: TUYẾN ĐIỂM DU LỊCH VIỆT NAM

Tác giả: Bùi Thị Hải Yến Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam Số trang: 499 trang Năm xuất bản: 05/2017 Lưu trữ tại Thư viện: Kho sách tham khảo => Kệ sách Quản trị du lịch và lữ

GIỚI THIỆU SÁCH: TỔ CHỨC SỰ KIỆN

TỔ CHỨC SỰ KIỆN Tác giả: PGS.TS. Lưu Văn Nghiêm Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc Dân Số trang: 343 Tr Năm xuất bản: 2012 Lưu trữ tại Thư viện: Kho sách tham khảo => Kệ Quản trị

GIỚI THIỆU SÁCH: PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Chủ biên: PGS. TS. Bùi Kim Yến – TS. Thân Thị Thu Thuỷ. Nhà xuất bản: Tài chính. Năm xuất bản: 2014. Số trang: 501 trang. Lưu trữ tại thư viện: kho sách tham khảo => kệ kế toán –

GIỚI THIỆU SÁCH: NGHĨ THỬ LÀM THẬT – CHƯA THỬ SAO BIẾT KHÔNG THỂ

Tác giả: Lâm Moon Xuất bản: Nhà Xuất Bản Trẻ Số trang: 177 Năm xuất bản: 10/2014 Lưu trữ tại Thư viện: Kho kỹ năng sống-văn hóa-lịch sử => Số Cutter: 158.7 Nghĩ thử làm thật – Chưa thử sao

GIỚI THIỆU SÁCH: HIỂU NGHÈO THOÁT NGHÈO

Cách mạng tư duy để thoát nghèo trên thế giới Tác giả: Abhijit V. Banerjee; Esther Duflo Nhà xuất bản : Nhà Xuất Bản Trẻ Năm xuất bản: Ngày 9 Tháng 2 Năm 2015 Số Trang : 439 Trang Lưu

GIỚI THIỆU SÁCH: GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG

Giáo trình quản trị chuỗi cung ứng Tác già: Huỳnh Thị Thúy Giang, Chung Tử Bảo Như Nhà xuất bản: ĐHQG-HCM Số trang 362 Năm xuất bản: 2018 Lưu trữ tại thư viện: kho sách tham khào =>Kinh tế –

GIỚI THIỆU SÁCH: GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

Tác giả: PGS. TS. Võ Văn Nhị Xuất bản: NXB kinh tế TP. HCM Số trang: 339 Năm xuất bản: 2014 Lưu trữ tại thư viện: kho sách tham khảo => khoa kinh tế quản trị => số cutter 657.07

GIỚI THIỆU SÁCH : DU LỊCH SINH THÁI

Tác giả: Lê Huy Bá Nhà xuất bản: NXB Đại Học Quốc Gia Số trang: 814 Năm xuất bản:2016 Lưu trữ tại Thư viện: Kho sách tham khảo => Kệ Quản trị du lịch và lữ hành => Số Cutter

GIỚI THIỆU SÁCH: VẬT LÝ LÝ SINH Y HỌC

VẬT LÝ LÝ SINH Y HỌC Tác giả: PGS.TS.Nguyễn Văn Thiện GS. TSKH. Phan Sỹ An Nhà xuất bản: NXB Y Học. Năm xuất bản: 2011 Số trang: 383tr Lưu trữ tại Thư viện: Kho sách tham khảo => Kệ

GIỚI THIỆU SÁCH : NHÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CẦN BIẾT

Nhà Quản Lý Tài Chính Cần Biết Tác giả: Nguyễn Hữu Ngọc Xuất bản: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Số trang: 330tr Năm xuất bản: 2008 Lưu trữ tại Thư viện: Kho sách tham khảo => Kệ Quản Trị=>